การจัดประชุมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1โรงเรียน) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 สถานีตำรวจภูธรอำเภอแคนดงร่วมกับโรงเรียนดงพลองพิทยาคม ดำเนินการจัดประชุมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1โรงเรียน) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดงพลองพิทยาคม