การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงพลองพิทยาคม

วันที่ 14 กันยายน 2566 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม

ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงพลองพิทยาคม ครั้งที่ 4/2566

โดยมีท่านนิยม เจนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยท่านกำนันอธิพงศ์ ยอรัมย์ ท่านผู้ใหญ่มงคล สิทธิวงศ์ ท่านผู้ใหญ่พุทธชาติ แม้นรัมย์ ท่านผู้ใหญ่เล็ก จิมานัง และคณะครูโรงเรียนดงพลองพิทยาคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม