การปรับปรุงป้ายหน้าโรงเรียน และทาสีรั้วหน้าโรงเรียน

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ได้ดำเนินการปรับปรุงป้ายหน้าโรงเรียน และทาสีรั้วหน้าโรงเรียน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตามวัตถุประสงค์ของผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2566

ทางโรงเรียนดงพลองพิทยาคม ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และคณะศิษย์เก่า รวมถึงทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มา ณ ที่นี้ค่ะ