การมอบเงินทุนเสมอภาคโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน “ทุนเสมอภาค”

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม นำโดยนายสิทธิกร มณีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการมอบเงินทุนเสมอภาคโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน “ทุนเสมอภาค” เงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. จำนวน ๔๔ คน ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนดงพลองพิทยาคม