การสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม โดยมี นายสิทธิกร มณีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลองพิทยาคม และ นางสาวเกวลิน สุทธิไชยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลองพิทยาคม เดินตรวจเยี่ยมห้องสอบพร้อมทั้งให้กำลังใจนักเรียนในระหว่างดำเนินการสอบ