การสอบปลายประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบปลายประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม โดยมีนายสิทธิกร มณีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลองพิทยาคม เดินตรวจเยี่ยมห้องสอบพร้อมทั้งให้กำลังใจนักเรียนในระหว่างดำเนินการสอบ