การแข่งขันกีฬาสีภายใน “ดงพลองเกมส์”

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตสตึก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก ผู้ปกครองนักเรียน คณะศิษย์เก่า และชุมชนตำบลดงพลอง ที่ได้ให้การสนับสนุนขนม เครื่องดื่มและเงินรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนดงพลองพิทยาคม ในการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ดงพลองเกมส์”

#ภาพเพิ่มเติม📸https://photos.app.goo.gl/xEwXJJ6zydGzV4eq5