กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันศุกร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นำโดย นายสิทธิกร มณีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนดงพลองพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถด้านความรู้ ควบคู่คุณธรรม และจริยธรรม นำหลักธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีทัศนคติที่ดีและภาคภูมิใจในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา และสามารถทำความดีจนได้รับการยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต ฯลฯ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >> https://photos.app.goo.gl/bFcvvbSZtFukLnmU7