กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และกิจกรรม STEM ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และกิจกรรม STEM ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสิทธิกร มณีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้จัดกิจกรรมการแสดง Science Show การประกวดชุดรีไซเคิล และการตอบปัญหาชิงรางวัล เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ตรงภายนอกห้องเรียน และทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >> https://photos.app.goo.gl/3gTbUuHQa98Jf3KFA