กิจกรรม “วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย” และ กิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ได้จัด

กิจกรรม “วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย” และ กิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี ๒๕๖๖

ภาพเพิ่มเติม —-> https://photos.app.goo.gl/5ER76jzwjesWR6vz5