ขอให้คุณครูโชคดีกับการเดินทางสู่เส้นทางใหม่ เราจะคิดถึงคุณ 🫶🏻