โรงเรียนดงพลองพิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1031260912
รหัส Smis 8 หลัก :  31042016
รหัส Obec 6 หลัก :  260912
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  ดงพลองพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Dongplongpittayakom
ที่อยู่ :  หมู่ที่  2  บ้านดงพลอง ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
โทรศัพท์ :  044-110202
โทรสาร :  –
ระดับที่เปิดสอน :  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  30/04/2539
อีเมล์ :  dongplongpit128@gmail.com
เว็บไซต์ : https://dongplong.ac.th/
Facebook :  ดงพลองพิทยาคม
กลุ่มโรงเรียน :  
อปท. : 
ระยะทางจาก รร.ถึง สพท. :  46 กม.
ระยะทางจาก รร.ถึง อำเภอ :  4 กม.