ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 12216382
มัธยมศึกษาปีที่ 21814321
มัธยมศึกษาปีที่ 31817351
รวมมัธยมต้น58471054
มัธยมศึกษาปีที่ 41215271
มัธยมศึกษาปีที่ 51714311
มัธยมศึกษาปีที่ 6718251
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า3647833
รวมทั้งหมด94941887

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566