คณะกรรมการการตรวจเยี่ยมและประเมินพัฒนาการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World class standard school ) ระดับ ScQA

นายสิทธิกร มณีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลองพิทยาคม ร่วมเป็นเกียรติ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม คณะกรรมการการตรวจเยี่ยมและประเมินพัฒนาการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World class standard school ) ระดับ ScQA