คณะครู บุลคลากร และนักเรียนโรงเรียนดงพลองพิทยาคม ขอแสดงความยินดี ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่