คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 นายสิทธิกร มณีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลองพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้ธำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป