คุณครูธนภรณ์ พุทธลา เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูธนภรณ์ พุทธลา คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์