คุณครูพิมพ์ลักขณ์ กิตตินพเกล้า ลาออกจากราชการ เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ประเทศแคนาดา

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ขอขอบคุณ และขอมอบความรักความห่วงใยแด่ คุณครูพิมพ์ลักขณ์ กิตตินพเกล้า คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในโอกาสขอลาออกจากราชการ เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ประเทศแคนาดา

#ยินดีกับทุกความสำเร็จ#อยู่ให้รัก#จากไปให้คิดถึง