คุณครูศุภชัย บุญเสริม เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูโรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนดงพลองพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ คุณครูศุภชัย บุญเสริม คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูโรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์