ตัวแทน TO BE NUMBRE ONE IDOL อำเภอแคนดง เข้าร่วมแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่งและดี รุ่นที่ 14 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม โดยมีนางสาววิลาศินีย์ ศรีคิรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ นางสาวอมรรัตน์ ใหญ่รัมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นตัวแทน TO BE NUMBRE ONE IDOL อำเภอแคนดง เข้าร่วมแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่งและดี รุ่นที่ 14 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน บุรีรัมย์