ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2566

วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2566

ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม

ภาพเพิ่มเติม 📸https://photos.app.goo.gl/mcasBkMsWFkACq9d6