นางสาวธนภรณ์ พุทธลา คุณครูโรงเรียนดงพลองพิทยาคม พร้อมด้วย แกนนำสภานักเรียน 4 คน ได้ร่วมกิจกรรมโครงการสภานักเรียนกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 นางสาวธนภรณ์ พุทธลา คุณครูโรงเรียนดงพลองพิทยาคม พร้อมด้วย แกนนำสภานักเรียน 4 คน ได้ร่วมกิจกรรมโครงการสภานักเรียนกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา จัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งกลุ่มเป้านักเรียนที่เข้าอบรมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 200 คน และกลุ่มแกนนำนักเรียน 25 คน ในสังกัด สพม.บุรีรัมย์ โดยมีท่านโสภณ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ เขต 5 ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและท่านศักดิ์ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ เขต 6 ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้