นายสำราญ อยู่นาน รอง ผอ.สพม.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายสำราญ อยู่นาน รอง ผอ.สพม.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ได้แก่ นายสัคสม พระภูจำนงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายสัจจา ประเสริฐกุล และนางณัฏฐศศิ ศรีสุธรรม ศึกษานิเทศก์ สพม.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและได้ประเมินในด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่และด้านความปลอดภัย โดยได้นิเทศและติดตาม มอบนโยบายจุดเน้น โดยมีนายสิทธิกร มณีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลองพิทยาคม นาวสาวเกวลิน สุทธิไชยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลองพิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับ