ผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลองพิทยาคม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม วันครูอำเภอแคนดง ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 นายสิทธิกร มณีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลองพิทยาคม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม วันครูอำเภอแคนดง ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม เพื่อน้อมรำลึก แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงามต่อวิชาชีพครู