ประชาสัมพันธ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนดงพลองพิทยาคม