ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายสิทธิกร มณีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลองพิทยาคม นางสาวเกวลิน สุทธิไชยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลองพิทยาคม พร้อมคณะครูและบุคลากรทางศึกษา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การดูแลบุตรหลาน และการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

#ภาพเพิ่มเติมhttps://photos.app.goo.gl/Viaxkj2LsqJfWBSy9