ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายสิทธิกร มณีเนตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ นางสาวเกวลิน สุทธิไชยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดงพลองพิทยาคม เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม