ผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดป่าหนามชุมแสงใหม่