พิธีขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ย้ายพระแม่ธรณี ออกจากพื้นที่ก่อสร้างประดิษฐานพระพุทธรูป