พิธีวางศิลาฤกษ์ ลงเสาเอก สร้างประดิษฐานพระพุทธรูป ประตูทางเข้าโรงเรียน

6 ธ.ค. 2566 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ลงเสาเอก สร้างประดิษฐานพระพุทธรูป ประตูทางเข้าโรงเรียน