ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลองพิทยาคม