ยินดีต้อนรับ คุณครูภัณฑิรา ปักโคทานัง สู่รั้ว ชมพู – ขาว

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ยินดีต้อนรับ คุณครูภัณฑิรา ปักโคทานังสู่รั้ว ชมพู – ขาว ด้วยความยินดียิ่ง