ยินดีต้อนรับ คุณครูวุฒิชัย แม้นรัมย์ สู่รั้ว ชมพู – ขาว

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ยินดีต้อนรับ คุณครูวุฒิชัย แม้นรัมย์ สู่รั้ว ชมพู – ขาว ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนดงพลองพิทยาคม ยินดีต้อนรับ คุณครูวุฒิชัย แม้นรัมย์ สู่รั้ว ชมพู – ขาว ด้วยความยินดียิ่ง