รับการนิเทศ การเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน รร.ดงพลองพิทยาคม ขอขอบคุณ คณะกรรมการฯ นำโดย ท่านรองฯสุดใจ อ่อนฤาชา, ศน.สัจจา ประเสริฐกุล และ ศน.ณัฏฐศศิ ศรีสุธรรม…ในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นิเทศ การเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ