รับมอบรถยนต์ราชการ ประเภทรถตู้ จำนวน ๑ คัน จากโรงเรียนแคนดงพิทยาคม

วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสิทธิกร มณีเนตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ได้รับมอบรถยนต์ราชการ ประเภทรถตู้ จำนวน ๑ คัน จากโรงเรียนแคนดงพิทยาคม นำโดยนายนิวัฒน์ โพธิมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารโรงเรียนแคนดงพิทยาคม ได้เป็นตัวแทนส่งมอบรถยนต์ราชการให้โรงเรียนดงพลองพิทยาคม เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆของโรงเรียนต่อไป

ทางโรงเรียนดงพลองพิทยาคม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณครับ/ค่ะ