รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

นำโดย 1. นายสิทธิกร มณีเนตร ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

2. นายประวิทย์ ทะเลิงรัมย์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น

3. นางสาวพิมพ์ลักขณ์ กิตตินพเกล้า ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น

4. นางสาวสุพัตรา ประกอบมิตร ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนดีเด่น

5. นางสาวพรรณนิภา รสหอม ได้รับรางวัลครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษาอื่นปฏิบัติหน้าที่สอน ดีเด่น