ร่วมกิจกรรมมอบเสื้อสีเหลืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายสิทธิกร มณีเนตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดงพลองพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบเสื้อสีเหลืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนแคนดงพิทยาคม อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์

1) เพื่อปลูกจิตสำนึกในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน มีส่วนร่วมในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3) เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยสวมเสื้อสีเหลืองในทุกวันจันทร์ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2567