ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นำโดย นายสิทธิกร มณีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.ดงพลองพิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอแคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์