ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่มาประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaID

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 อำเภอแคนดงพร้อมด้วยศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่มาประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaID เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaID ให้กับคณะครูและนักเรียนดงพลองพิทยาคม