ส่งมอบเสื้อสีเหลืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ส่งมอบเสื้อสีเหลืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้กับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม จำนวน ๑๐๖ คน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน มีส่วนร่วมในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยสวมเสื้อสีเหลืองในทุกวันจันทร์ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2567