แนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม นำโดย

นายสิทธิกร มณีเนตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวเกวลิน สุทธิไชยา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ คณะครู และกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ได้ออกแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการตำบลดงพลองและตำบลหัวฝาย