โครงการพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบบูรณาการ

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหนาม ได้จัดอบรมตามโครงการพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบบูรณาการ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม โดยมีนักเรียนโรงเรียนดงพลองพิทยาคมเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 20 คน