โครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงาน สภานักเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปากช่อง สพม.นครราชสีมา

วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม นำโดย นายสิทธิกร มณีเนตร ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย นางสาวเกวลิน สุทธิไชยา ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนดงพลองพิทยาคม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงาน สภานักเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปากช่อง สพม.นครราชสีมา เพื่อนำมาพัฒนาและปรับใช้ ในโรงเรียน