โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 นำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลองร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอแคนดงและโรงเรียนดงพลองพิทยาคม จัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนดงพลองพิทยาคม