โรงเรียนดงพลองพิทยาคมเชิญชวนทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการรวมพลัง ที่ใสสะอาด ปราศจากการซื้อสิทธิและขายเสียง