โรงเรียนดงพลองพิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๖

Congratulations

โรงเรียนดงพลองพิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง และเข้ารับการคัดเลือกในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ขอขอบคุณ ฝ่ายบริหาร คณะครู และคุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ตลอดทั้งทีมงานสภานักเรียนทุกคน ที่ร่วมส่งกำลังใจและให้การสนับสนุนทุกๆการดำเนินงานสภานักเรียนอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณค่ะ/ครับ