โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูสิทธิโชค พูนศิริ ข้าราชการครูโรงเรียนดงพลองพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านถนน อำเภอพิมาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 7 จังหวัดนครราชสีมา