โรงเรียนดงพลองพิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงบูรพาจารย์ โดยมี นายสิทธิกร มณีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลองพิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู เจิมหนังสือเพื่อเป็นศิริมงคล และกล่าวให้โอวาท จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูรพาจารย์ กล่าวคำปฏิญาณตน

และตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องนำพานดอกไม้ไหว้ครูตามระดับชั้น

…. ภาพเพิ่มเติม ครููโช & ครูอ้อม —–>

https://photos.app.goo.gl/1virFKwFHw7MAeAN8