โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง – ครูนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา – นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง

– ครูนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

– นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

👩‍🏫#เอกสารรายละเอียดในการรับสมัคร 📝

https://drive.google.com/…/1L5MFYBQlbV6adh1_t_q9lOGUM_B…