โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ได้เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ได้เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง จำนวน ๗ โรงเรียน คือ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม โรงเรียนไพศาลพิทยาคม โรงเรียนลำดวนพิทยาคม โรงเรียนสมเสม็ดพิทยาคม และโรงเรียนร่วมจิตย์วิทยา